Kapëse plastike

Kapëse plastike që përdoren për të prerë letrat, dosjet, letrat, faqet e librit, biletat etj.