پلاستيکي کلپونه

پلاستيکي کلپونه ستاسو د کاغذونو، فایلونو، لیکونو، د کتاب پاڼې، ټکټونو او نورو کلپ کولو لپاره کارول کیږي.