Хуванцар хавчаар

Хуванцар хавчаарыг цаас, файл, захидал, номын хуудас, тасалбар зэргийг хайчлахад ашигладаг.