Πλαστικά Κλιπ

Πλαστικά κλιπ που χρησιμοποιούνται για το κούρεμα των χαρτιών, αρχείων, επιστολών, σελίδων βιβλίων, εισιτηρίων κ.λπ.