Σήμα Κλιπ

Σήμα κλιπ που χρησιμοποιούνται για την κλιπ το όνομά σήμα σας, όνομα ετικέτας κ.λπ.