प्लास्टिक क्लिप

तुमची कागदपत्रे, फाइल्स, पत्रे, पुस्तकाची पाने, तिकिटे इत्यादी क्लिप करण्यासाठी प्लास्टिकच्या क्लिप वापरल्या जातात.