магнетни Клипови

Магнетни клипови користи за прикачување вашите документи, датотеки, итн билети