Magnetic Clips

Magnetic kliplər bülletenlərinin, faylları, biletlər və s. Kəsmək üçün istifadə