Magnetic Clips

Sizin bülletenlərinin, faylları, biletlər və s. kəsmək üçün istifadə Magnetic Klipler