ຄລິບແມ່ເຫຼັກ

ຄລິບແມ່ເຫຼັກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ clip ເອກະສານຂອງທ່ານ, ໄຟລ໌, ແລະອື່ນໆປີ້